Vilkår for medlemsskab

 

§ 1. Medlemskab. Et medlemskab starter fra oprettelsesdatoen og er personligt. Det kan ikke videregives til andre. Medlemmet er forpligtet til straks at meddele Trige Fitness ved ændring af personlige oplysninger som fx adresse, telefon, kontonummer, hvor betalingen trækkes fra og e-mail. Lukker medlemmet andre ind i centret, som ikke er medlem, er dette bortvisningsgrund.

§ 2. Medlemsbrikken skal benyttes hver gang medlemmet opholder sig i centret og scannes ved døren. Mistes brikken eller beskadiges den skal det straks meddeles Trige Fitness, der kan udlevere en ny mod gebyr efter gældende takst (pr. september 2022 kroner 75,-). 

§ 3. Varighed. Medlemskabet er løbende og fortsætter indtil det opsiges jf.§ 9. Årsmedlemskab ophører, når den forudbetalte periode er udløbet. Åbningstider fremgår af hjemmesiden. Centret skal forlades senest ved lukketid. Indgang kan senest ske 10 min før lukketid.   

§ 4. Formiddagsmedlemskab med træning i tidsrummet kl. 5.00-14.00 giver rabat. Denne rabat forudsætter, at medlemmet kun opholder sig i centret i det angivne tidsrum og skal have forladt centret igen senest kl. 14.00.  

§ 5. Betaling. Ved årsmedlemskab betales forud for hele perioden. Ved løbende månedlig abonnement betales for perioden til første betaling. Det er medlemmets ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt BS betaling. Hvis Trige Fitness skal fremsende faktura ved manglende betaling pålægges et gebyr efter gældende takster.

§ 6. For sen betaling. Betales den aftalte månedlige ydelse ikke til tiden udsendes en rykker som pålægges et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler inden for den angivne frist har Trige Fitness ret til at opsige abonnementet uden varsel og Trige Fitness forbeholder sig retten til at straksopkræve beløbet for den resterende del af den relevante periode. Medlemsbrikken spærres indtil betalingen har fundet sted.    

§ 7. Prisændringer meddeles via opslag i centret og hjemmeside. Det varsles 30 dage før ændringen træder i kraft. Ønsker medlemmet at opsige sit medlemskab herefter gøres det efter reglerne i § 9.   

§ 8. Opsigelse af medlemskab. Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Trige Fitness ApS eller kunden. Abonnementsaftalen kan tidligst opsiges i den efterfølgende måned efter indmeldelsesmåneden. Ved opsigelse til og med d. 10. i en måned kan aftalen opsiges til månedens udgang. Ved opsigelse senere end d. 10. i måneden kan aftalen opsiges til den efterfølgende måneds udgang. Det vil sige der skal betales for opsigelsesmåneden og den efterfølgende måned.

Opsigelse skal ske pr. mail til Trige Fitness (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). Opsigelse er gældende fra modtagelsesdatoen. Skulle der opstå tvivl om opsigelsen, er det medlemmets ansvar at påvise, at opsigelsen er sendt til Trige Fitness.  

§ 9. Personer under 18 år. Er et kommende medlem under 18 år kan et medlemskab kun tegnes, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. 

§ 10. Helbredstilstand. Al træning foregår på eget ansvar. Dette gælder uanset om træningen foregår i centret eller udenfor fx løbetræning eller andre events via Trige Fitness. Alle medlemmer tilbydes træningsvejledning ved opstart. Det er medlemmets eget ansvar at være i en helbredsmæssig tilstand, der tillader træning. Trige Fitness anbefaler at rådføre sig med egen læge, hvis medlemmet er i tvivl. Trige Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 § 11. Værdigenstande. Trige Fitness anbefaler at medlemmet benytter de aflåste skabe. Trige Fitness bærer ikke noget ansvar for tab af værdigenstande på grund af tyveri eller tingsskade.  

§ 12 Ordensregler. Vi ønsker alle skal have en god træningsoplevelse, så respekter andre medlemmer i centret. Anvisninger fra personalet skal altid følges. Mad må ikke indtages i centret. Det er ikke tilladt at indtage alkohol i eller ved centrets udendørs arealer. Rygning er heller ikke tilladt i centret eller ved udendørsarealerne omkring centret. Doping er på intet tidspunkt tilladt i centret. Det er medlemmets ansvar at rydde op efter sig selv, og det er ikke tilladt at bruge udendørs sko i centret. Udstyret skal altid behandles med respekt og kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til. Håndvægte skal have gulvkontakt før man slipper. Ønsker du at have anden musik end den der spilles i centret benyt da høretelefoner. Det er ikke tilladt at tage billeder/video af andre uden deres samtykke. Babyer kan medbringes. Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre øjeblikkelig bortvisning.  

§ 13. Udelukkelse af medlem. Trige Fitness kan opsige en hver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. Ved opsigelse ved samtlige uudnyttede forudbetalte betalinger bliver tilbagebetalt. Hvis medlemskabet opsiges på grund af misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglerne foretages ingen tilbagebetaling.

§ 14. Kameraovervågning. Trige Fitness overvåges af sikkerhedsmæssige årsager af kameraer.  

§ 15. Ændring af betingelser. Trige Fitness kan ændre medlemsbetingelser med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer varsles medlemmet pr. e-mail samt opslag i centret/web. Medlemmet er til en hver tid underlagt medlemsbetingelserne som er opdateret på Trigefitness.dk. Trige Fitness er et nøglecenter og personalet er kun til stede i begrænset opfang.